Zevní radioterapie

Je to léčba vysoce energetickým ionizujícím zářením, která si klade za cíl zničení nádorových buněk a znemožnění jejich dalšího růstu. Záření zasahuje i zdravé buňky, ale ty na rozdíl od nádorových buněk mají lepší schopnost se rychle obnovit. Záření nebolí, necítíte jej. Po skončení ozáření nevyzařujete žádné záření.

HLAVNÍ LÉČEBNÉ CÍLE OZAŘOVÁNÍ

  • Zničení nádorových ložisek, zmenšení nádoru před operačním řešením, snížení možnosti návratu onemocnění po chirurgické léčbě.
  • Zmírnění některých potíží, které onemocnění způsobuje (např. bolest).

Při prvním pohovoru s lékařem bude doplněna zdravotnická dokumentace o údaje např.:

  • zda jste již někdy byli ozařováni
  • o Vašich ostatních onemocněních a lécích, které užíváte.

Před zahájením ozařování Vám budou lékařem sděleny informace o průběhu léčby a vysvětleny její možné vedlejší účinky. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny a následně souhlas s léčbou stvrdíte podpisem.

Pokud jste již po operaci, pak léčba zářením začíná většinou 4–6 týdnů po operaci, kdy je jizva již zhojena.

Před zahájením vlastního zevního ozařování se provádí plánovací CT, které se využívá k lokalizaci oblasti nádoru a spádových mízních uzlin. Na těle se pro přesnější zaměření ozařované oblasti nakreslí nesmývatelnou fialovou barvou zaměřovací čáry a křížky – (špatně se pere, je lepší používat starší bavlněné prádlo). Prosíme NESMÝVAT, při prvním ozáření budou značky definitivně překresleny. Plánovací CT se provádí v přízemí budovy H2 v prostorách ozařoven Onkologické kliniky. V den jeho provedení Vás radiologický asistent vyfotí pro následné provádění jedné z kontrol Vaší identifikace před ozařováním.

Pokud se ozařuje oblast hlavy a krku, pak se před plánovacím CT vytvoří přímo na Vás tzv. fixační maska, která se vyrábí z teplého plastu. Cílem je znehybnění hlavy po dobu ozařování. Přes masku je vidět, můžete volně dýchat a používá se po celou dobu ozařování.