Třetí olomoucká paliativní konference

TÉMA: PALIATIVNÍ PÉČE V CHIRURGII

Termín konání: čtvrtek 7. prosince 2023

  • ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
  • REGISTRACE: 8:00 – 8:30 hod.
  • ODBORNÝ PROGRAM: 8:30 – 15:00 hod. 

POD ZÁŠTITOU
Ředitele FNOL prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.,
Přednosty Onkologické kliniky FN Olomouc prof. Bohuslava Melichara, Ph.D.,
Náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrey Drobiličové, MHA

POŘADATELÉ
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika FN Olomouc, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

VĚDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.,
doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.
Mgr. Lenka Šeflová
Odbor marketingu FN Olomouc

Hlavní partner

 

Partneři konference

     

Druhá olomoucká paliativní konference | 9.12.2022

Záznam - První olomoucká paliativní konference (2021)