AMBASADOR ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Milí pacienti,

je mi ctí stát se Vaší Ambasadorkou onkologických pacientů Fakultní nemocnice Olomouc. Jmenuji se Věra Zukalová. Nejsem ani lékař, ani zdravotní sestra, jsem jedna z Vás.

Přicházím k Vám s hlubokým porozuměním a empatií, protože jsem sama prošla bojem s rakovinou. Osobní zkušenost mě nejen posílila, ale zavedla mě také na tuto cestu pomáhat druhým lidem, kteří procházejí podobnou situací.

Mým posláním je být Vaší oporou, průvodcem a přítelem na Vaší cestě v boji s nemocí. Chci Vám nabídnout nejen profesionální podporu a poradenství, ale také lidské porozumění a důvěru.

Věřte, že nejste sami. Společně s Vámi budeme hledat cestu ke zlepšení vašeho zdraví a kvality života. Vaše přání a potřeby jsou pro mě na prvním místě, ať už se týkají léčby, péče nebo emocionální podpory.

Jsem tu pro Vás, abych Vám pomohla překonat každou překážku a přinesla světlo do temnoty, kterou rakovina často přináší.

S láskou
Věra Zukalová

Co můžete od AMBASADORA očekávat?

  • Individuální podporu Vám i Vašim rodinám.
  • Kontaktní centrum po-čt od 9-12 přímo v ambulanci.
  • Přehledný web s užitečnými odkazy a informacemi.
  • Semináře a akce také ve spolupráci s pacientskými organizacemi.
  • Propojení s různými obory onkologické péče a doporučení na další odborníky z oboru psychologie, fyzioterapie, nutričních specialistů a sociální pomoci.
  • Informace o podpůrných službách, terapiích a aktivitách pro pacienty s ukončenou léčbou.
  • Pomoc s vyřizováním nadačních příspěvků.

S vedením FN Olomouc a Onkologické kliniky věříme, že přineseme v léčbě onkologických pacientů nový impuls a posílíme tím spolupráci mezi pacienty, zdravotnickým personálem a veřejností. Společně tak můžeme dosáhnout lepší kvality života pro všechny onkologické pacienty.

Věra Zukalová

Věra Zukalová

* 15. 6. 1974, Ostrov nad Ohří

Věra Zukalová, olomoucká filantropka, držitelka Ceny města Olomouce (2020) nebo Ceny Olomouckého kraje (2022), zakladatelka spolku Dobré místo pro život, dobrovolnické organizace, která pomáhá sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouckém kraji.

Dobré místo pro život je organizace dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnuji sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouci. Vše vykonávají bez nároku na odměnu pro radost, ne pro starost. Dobré místo nedostává žádné finanční prostředky od města Olomouce, od Olomouckého kraje, ani od státu, ani Evropské unie a je na to hrdé. Spolek pořádá celou řadu projektů, které pomáhají konkrétním neziskovým organizacím a konkrétním potřebným lidem, a to jak finančně, tak s propojením kontaktů, navázáním vztahů, s integrací.

Jen namátkou můžeme zmínit Koloběžkiádu, která je určena na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci, nebo Den pro mámu (tátu), díky kterému si pět vybraných maminek handicapovaných dětí každoročně užije celodenní program a hýčkání. Den lidí bez domova zase pomáhá vybrat peníze na konto potravinové banky Charity Olomouc. DOBROPLES si klade za cíl odstraňovat bariéry mezi lidmi a navazovat nové vazby při společném setkávání. Obrovské popularitě se těší také vánoční stánek s punčem. Akce se každoročně účastní velké množství olomouckých firem, jejichž zaměstnanci na stánku denně prodávají, a jejíž výtěžek si rozděluje přes 30 organizací. Spolek je také hybnou silou realizace zahrady hospice na Svatém Kopečku u Olomouce, která může sloužit jako místo setkávání a pozitivní terapie v posledních dnech života.

Jakožto vyléčená onkologická pacientka přemýšlela o možnostech zlepšení vztahu pacienta a zdravotnického personálu a o nejlepších formách pomoci pacientům v jejich nelehké životní situaci. Výsledkem četných diskusí s přednostou Onkologické kliniky prof. MUDr. Bohuslavem Melicharem, Ph.D.,  primářkou doc. MUDr. Hanou Študentovou, Ph.D. a ředitelem FN Olomouc prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. je projekt Ambasador onkologických pacientů.

  • Obrázek 1: Věra Zukalová (uprostřed) s přednostou Onkologické kliniky Bohuslavem Melicharem a primářkou Hanou Študentovou.