PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA, KTERÁ VÁS MŮŽE OCHRÁNIT

ZDRAVÍ A ŽIVOT MÁME JEN JEDNY. PREVENTIVNÍ ONKOLOGICKÉ PROHLÍDKY NÁM JE POMŮŽOU OCHRÁNIT.

Důvodem, proč neodkládat preventivní onkologickou prohlídku, je odhalení nádorových či přednádorových stavů. Jejich včasná diagnostika ideálně v raných stádiích onemocnění může zvýšit úspěšnost zahájené léčby a výrazně ovlivnit prognózu.

Během preventivní onkologické prohlídky provádíme několik důležitých vyšetření.

  • Fyzikální vyšetření klinickým nebo radiačním onkologem se zaměřením na osobní a rodinnou anamnézu, které mohou pomoci v určení možných rizik týkajících se především nádorových onemocnění, ale i jiných závažných chorob
  • Odběr krve pro vyhodnocení krevního obrazu, základní biochemie (jaterní testy, metabolismus lipidů, funkce ledvin), vyšetření vybraných nádorových markerů, které budou navrženy na základě anamnestických údajů
  • Vyšetření stolice na skryté (okultní) krvácení - FOB test (toto vyšetření si provádí klient podle návodu samostatně v klidu domova a výsledek nahlásí e-mailem)
  • Série interních vyšetření jako klidové EKG s následným vyhodnocením odborným lékařem, měření krevního tlaku, pulzu, výšky a váhy
  • Rentgen plic a ultrazvuk břicha - u mužů navíc ultrazvuk varlat a u žen prsů

Součástí těchto vyšetření je také edukace k dodržování správné životosprávy a stravy, seznámení s možnostmi provádění samovyšetření a významem primární i sekundární prevence v oblasti onkologických onemocnění.

A JAK PROHLÍDKA PROBÍHÁ? PŘIJDĚTE NA LAČNO.

Prohlídka vám zabere zhruba jednu hodinu a následně budete odesláni na doporučená vyšetření. S výsledky vás lékař seznámí v dohodnutém termínu. K vyšetření je třeba se dostavit nalačno - je vhodné minimálně 6 hodin před prohlídkou nejíst, nepít a nekouřit. K celkovému vyšetření pak přineste i vzorek ranní moče k biochemickému vyšetření.

Potřebujete-li nutně ranní léky, je možné je užít a zapít malým množstvím vody.

JEDNÁ SE O PLACENOU SLUŽBU? ANO, ALE PŘÍSPĚVEK POSKYTUJÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.

Onkologická preventivní prohlídka je nadstandardní a tudíž i placenou službou. Cena celého balíčku vyšetření je stanovena v závislosti na všech provedených vyšetřeních a cena se pohybuje v rozmezí cca od 6.000 do 6.500 Kč.

Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů nabízejí příspěvek na onkologické vyšetření. Informujte se u vaší pojišťovny, v jaké výši a jak je možné tento příspěvek čerpat.

Kontakt:

ONKOLOGICKÁ KLINIKA
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
budova H1

AMBULANCE PREVENTIVNÍ ONKOLOGIE
588 443 587 (středa 13–15 hodin)
preventivni.onkologie@fnol.cz
budova O