Jakou péči poskytujeme

Onkologická klinika LF a UP Olomouc je součástí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Olomouc. Její specializací je nechirurgická léčba pacientů se zhoubnými nádory, tedy především radioterapie (ozařování) a chemoterapie.

Na lůžkových odděleních a v ambulantní části je podávána protinádorová chemoterapie, cílená léčba, hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. Ozařovny kliniky včetně brachyterapeutické jednotky zajišťují celé spektrum radioterapeutické léčby včetně léčby některých nenádorových stavů.

Lékaři onkologické kliniky jsou členy multidisciplinárních léčebných týmů pro jednotlivé skupiny nádorových onemocnění:

Multidisciplinární týmy KOC FN Olomouc

Tým den       čas místo konání
Mamární tým pondělí 13:00 budova T – mamografie
Onkochirurgický (horní GIT) pondělí 14:00 budova A – I.chir.klinika
Onkochirurgický tým (kolorektální karcinomy a ostatní) úterý 14:00 budova A – I.chir.klinika
Uroonkologický tým čtvrtek 7:45 budova A – Dem.místnost urol.kl.
Pneumoonkologický tým čtvrtek 14:00 budova H1 – Dem. místnost
Onkogynekologický tým úterý 8:00 budova C – Porodnicko-gynekologická klinika – vyš. – 1. poschodí
Tým pro nádory hlavy a krku středa 13:00 budova E – ORL klinika  amb.
Kožní nádory a melanom úterý 11:00 budova P – kožní klinika
Hematologicko-onkologický tým dle požadavků 10:00 budova H2-ozařovny
Neuroonkologický tým úterý/1x za 14 dní 15:00 budova M3 – neurochir.knihovna

Onkologická klinika se zaměřuje na léčbu solidních nádorů, neoadjuvanci u nádorů prsů, tlustého střeva a konečníku, jícnu, ozáření s modulovanou intenzitou svazku (IMRT), ozáření řízené obrazem (IGRT) a objemově modulovanou obloukovou radioterapii (VMAT) u vybraných diagnóz, radiochemoterapii, celotělové ozáření, stereotaktickou radioterapii, intersticiální brachyradioterapie, muláže, zaměřuje se na nejnovější léčebné postupy v rámci klinických studií, kontinuální podávání cytostatik.

V ambulantním provozu jsou dále prováděny aplikace chemoterapie a cílené (biologické) léčby, dispenzární kontroly onkologicky nemocných a nutriční poradenství. V poradně pro choroby prsu je prováděna dispenzarizace žen se zvýšeným rizikem karcinomu prsu.