Členění kliniky

Ambulantní část představuje samostatný úsek poskytující služby v ordinačních hodinách v oboru klinické a radiační onkologie v budovách H1 a H2, a to v těchto úsecích:

 • Onkologická všeobecná ambulance
 • Ambulance chemoterapeutická (Chemoterapeutický stacionář)
 • Ambulance radiační onkologie
 • Oddělení radiační onkologie (Ozařovny)
 • Oddělení brachyradioterapie
 • Onko-gynekologická ambulance
 • Ambulance paliativní péče
 • Nutriční poradna
 • Poradna pro genetická rizika
 • Poradna pro choroby prsu
 • Ambulance psychologická

Podrobnosti na stránce Jak se objednat.