Členění kliniky

Ambulance preventivní onkologie

ZDRAVÍ A ŽIVOT MÁME JEN JEDNY. PREVENTIVNÍ ONKOLOGICKÉ PROHLÍDKY NÁM JE POMŮŽOU OCHRÁNIT.

Důvodem, proč neodkládat preventivní onkologickou prohlídku, je odhalení nádorových či přednádorových stavů. Jejich včasná diagnostika ideálně v raných stádiích onemocnění může zvýšit úspěšnost zahájené léčby a výrazně ovlivnit prognózu.

Prohlídky probíhají v budově „O“. Mapa areálu ZDE.

Více o prohlídkách se dozvíte ZDE.

Ambulantní část

Ambulantní část představuje samostatný úsek poskytující služby v ordinačních hodinách v oboru klinické a radiační onkologie v budovách H1 a H2, a to v těchto úsecích:

 • Onkologická všeobecná ambulance
 • Ambulance chemoterapeutická (Chemoterapeutický stacionář)
 • Ambulance radiační onkologie
 • Oddělení radiační onkologie (Ozařovny)
 • Oddělení brachyradioterapie
 • Onko-gynekologická ambulance
 • Ambulance paliativní péče
 • Nutriční poradna
 • Poradna pro genetická rizika
 • Poradna pro choroby prsu
 • Ambulance psychologická

Podrobnosti na stránce Jak se objednat.

Lůžková část

V současné době je kapacita kliniky 54 standardních lůžek ve dvou stanicích v budově H1.

 • Oddělení 42 A: 27 lůžek
 • Oddělení 42 B: 27 lůžek

Onkologická klinika disponuje dvěma standardními lůžkovými odděleními (42A a 42B), každé s kapacitou 27 lůžek. Celkem tedy Onkologická klinika může hospitalizovat 54 pacientů.

Lůžková oddělení slouží k podávání plánované léčby nádorových onemocnění, ale rovněž k léčbě akutních stavů a komplikací onkologické terapie. Součástí lůžkového fondu jsou i lůžka paliativní péče. Hospitalizovaným pacientům se podávají náročné režimy chemoterapie, které se rovněž aplikují do venózních a arteriálních portů, podává se cílená léčba nádorových onemocnění (včetně monoklonálních protilátek) nebo její kombinace s chemoterapií. Na odděleních jsou hospitalizováni také pacienti, kteří absolvují komplikované protokoly radioterapie, včetně stereotaktické radiační terapie.

Oddělení disponují třílůžkovými a čtyřmi dvoulůžkovými (respektive jednolůžkovými) pokoji. Ke standardnímu vybavení patří televizory na každém pokoji, které jsou pacientům zdarma k dispozici. Některé pokoje jsou vybaveny plně elektricky stavitelnými lůžky. Součástí vybavení lůžkového oddělení jsou monitory vitálních funkcí a lineární dávkovače. Standardem jsou pak infuzní pumpy pro intravenózní aplikaci léčiv i pro enterální výživu a oxygenoterapie.

Oddělení jsou vybavena EKG přístroji a ultrazvukovým přístrojem, který slouží ke specializovaným diagnostickým i terapeutickým úkonům. Lékaři lůžkové části se rovněž zabývají komplikovanou diagnostikou a diferenciální diagnostikou onkologických onemocnění a provádějí terapeutické výkony (punkce nádorových výpotků, kanylace velkých žil a další specializovaná vyšetření). V neposlední řadě lékaři lůžkové části spolupracují s oddělením klinických studií při zajištění léčby pacientů zařazených do klinických hodnocení a podílí se na výzkumné a výukové činnosti Onkologické kliniky.

Laboratoře Molekulární Onkologie a Farmakogenomiky (LMOF)

Laboratoř se zabývá především komplexním výzkumem vlivu genetických faktorů na vznik nádorů a průběh onkologických onemocnění.

Více informací najdete v sekci Věda a výzkum.