JAKOU PÉČI POSKYTUJEME

Onkologická klinika nabízí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti, jako jsou například:

 • diagnostika a léčba karcinomů prsu, zářením, cílenou léčbou, chemoterapií, hormonální terapií,
 • komplexní léčba nádorů hlavy a krku včetně cílené léčby,
 • komplexní léčba kolorektálních karcinomů včetně cílené léčby,
 • komplexní léčba nádorů jícnu a žaludku,
 • komplexní léčba nádorů plic,
 • komplexní léčba nádorů ledvin včetně cílené léčby,
 • komplexní léčba maligního melanomu včetně cílené léčby,
 • radioterapie, chemoterapie a cílená léčba sarkomů měkkých tkání,
 • radioterapie a chemoterapie nádorů mozku,
 • radioterapie a chemoterapie nádorů uropoetického systému,
 • radioterapie, chemoterapie a cílená léčba epiteliálních kožních nádorů,
 • komplexní léčba u gynekologických nádorů,
 • cílená léčba a radioterapie nádorů štítné žlázy,
 • celotělové ozáření u vybraných diagnóz,
 • stereotaktická radioterapie,
 • nenádorová radioterapie,
 • léčba symptomatická, ostatní léčba dle indikace.

Výše uvedené činnosti spadají do rámce základní onkologické péče, jejíž spádová oblast je dána rámcem Olomouckého kraje.

Nad rámec kraje zajišťuje klinika péči o pacienty v následujících oblastech:

 • kombinovaná radiochemoterapie nádorů hlavu a krku včetně cílené léčby,
 • léčba gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST),
 • kombinovaná radiochemoterapie nádorů jícnu,
 • brachyradioterapie u nádorů plic, čípku a těla děložního, prsu, jícnu a sarkomů měkkých tkání, žlučových cest,
 • muláže u kožních tumorů,
 • léčba vzácných nádorových onemocnění,
 • léčba v rámci klinických hodnocení (studií).

Aktuality

Ambulance preventivní onkologie FN Olomouc funguje i v době koronavirové epidemie. Nepodceňujte prevenci, radí odborníci
16. 9. 2021

Ambulance preventivní onkologie FN Olomouc funguje i v době koronavirové epidemie. Nepodceňujte prevenci, radí odborníci

Celkem 426 klientů navštívilo od roku 2016 až do současnosti Ambulanci preventivní onkologie Fakultní nemocnice Olomouc. Ta funguje v rámci Onkologické kliniky největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě a nabízí nadstandardní vyšetření, díky němuž je možné včas odhalit nádorové a přednádorové stavy a podstatně tak zvýšit šance na včasné zahájení léčby. Zejména v době koronavirové epidemie se totiž znovu prokázalo, že prevence je nejlepší formou léčby. Na onkologickou prevenci navíc poskytují příspěvek i některé zdravotní pojišťovny.

Přečíst
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc zřizuje paliativní ambulanci. Postupně přibudou i na dalších klinikách
1. 7. 2021

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc zřizuje paliativní ambulanci. Postupně přibudou i na dalších klinikách

Od července zahajuje ve Fakultní nemocnici Olomouc provoz Ambulance paliativní péče. Ta bude působit při Onkologické klinice a její zřízení je dalším krokem největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě ke zlepšování komplexní péče o nemocné s postupujícím onemocněním, u nichž je ukončena léčba ovlivňující tuto nemoc a je očekáváno další zhoršování zdravotního stavu. Paliativní ambulance budou následně působit i na dalších klinikách FN Olomouc.

Přečíst