Ozařovny

 • Při vstupu na ozařovny se přihlásíte na  kartotéce v přízemí budovy H2 (Kde nás najdete), kde Vám poradíme, kudy se vydat dál
 • V případě dotazů se s našimi pracovnicemi na kartotéce můžete spojit na tel. č. 588 444 754.
 • Na tomto čísle se můžete objednávat i na ozáření patních ostruh.

Zevní radioterapie

 • Na Vaši první návštěvu ozařoven si s sebou prosím vezměte zdravotnickou dokumentaci z odesílajícího pracoviště. Takto vybaveni se přihlásíte na kartotéce.
 • Následuje pohovor a vstupní vyšetření lékařem, případně plánovací CT vyšetření.
 • Plánovací CT je speciální CT vyšetření, které se využívá k přípravě vlastního ozařovacího plánu. Vytvoření ozařovacího plánu zabere několik dní. Až je připravený a schválený plán, může ozařování začít.
 • K prvnímu ozáření se dostavíte do čekárny ozařoven a pomocí vyvolávacího systému budete vyzváni ke vstupu do kabinky, kde si odložíte část oblečení dle pokynů ošetřujícího personálu. Z kabinky Vás pak doprovodíme do místnosti s lineárním urychlovačem. Zde probíhá vlastní ozáření. Ozáření trvá jen několik minut. Gama záření, které při ozařování používáme, není vidět. Během ozařování nic neucítíte. Jen je nutné, abyste vydrželi po dobu ozáření v klidu ležet.
 • Další ozařování pak probíhá ve stejném režimu, většinou 1x každý pracovní den ideálně ve stejnou dobu. V průběhu ozařování budou probíhat odběry na vyšetření krve a pravidelné kontroly v radioterapeutické ambulanci.
 • Ozařování různých oblastí těla s sebou nese i různá specifika a případné nežádoucí účinky. Jiné nežádoucí účinky se vyskytují při ozařování prsu a jiné při ozařování prostaty. Stejně tak je rozdílná i prevence těchto nežádoucích účinků a jejich případné zmírnění.
 • Detailně si o přípravě před ozářením a případných nežádoucích účincích promluvíte při vstupním vyšetření s lékařem.
 • Více o zevní radioterapii čtěte zde.
 • Více informací pro pacienty, kteří podstupují ozáření najdete v informačních materiálech.
 •  

Je to léčba vysoce energetickým ionizujícím zářením, která si klade za cíl zničení nádorových buněk a znemožnění jejich dalšího růstu. Záření zasahuje i zdravé buňky, ale ty na rozdíl od nádorových buněk mají lepší schopnost se rychle obnovit. Záření nebolí, necítíte jej. Po skončení ozáření nevyzařujete žádné záření.

HLAVNÍ LÉČEBNÉ CÍLE OZAŘOVÁNÍ

 • Zničení nádorových ložisek, zmenšení nádoru před operačním řešením, snížení možnosti návratu onemocnění po chirurgické léčbě.
 • Zmírnění některých potíží, které onemocnění způsobuje (např. bolest).

Při prvním pohovoru s lékařem bude doplněna zdravotnická dokumentace o údaje např.:

 • zda jste již někdy byli ozařováni
 • o Vašich ostatních onemocněních a lécích, které užíváte.

Před zahájením ozařování Vám budou lékařem sděleny informace o průběhu léčby a vysvětleny její možné vedlejší účinky. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny a následně souhlas s léčbou stvrdíte podpisem.

Pokud jste již po operaci, pak léčba zářením začíná většinou 4–6 týdnů po operaci, kdy je jizva již zhojena.

Před zahájením vlastního zevního ozařování se provádí plánovací CT, které se využívá k lokalizaci oblasti nádoru a spádových mízních uzlin. Na těle se pro přesnější zaměření ozařované oblasti nakreslí nesmývatelnou fialovou barvou zaměřovací čáry a křížky – (špatně se pere, je lepší používat starší bavlněné prádlo). Prosíme NESMÝVAT, při prvním ozáření budou značky definitivně překresleny. Plánovací CT se provádí v přízemí budovy H2 v prostorách ozařoven Onkologické kliniky. V den jeho provedení Vás radiologický asistent vyfotí pro následné provádění jedné z kontrol Vaší identifikace před ozařováním.

Pokud se ozařuje oblast hlavy a krku, pak se před plánovacím CT vytvoří přímo na Vás tzvfixační maska, která se vyrábí z teplého plastu. Cílem je znehybnění hlavy po dobu ozařování. Přes masku je vidět, můžete volně dýchat a používá se po celou dobu ozařování.