Regionální onkologická centra

Cílem Regionální onkologické skupiny je posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče v regionu Olomouckého kraje s návazností na celostátně poskytovanou onkologickou péči, aktivní spolupráce s poskytovali primární péče (praktickými lékaři) a s poskytovateli specializované ambulantní péče a zkvalitnění onkologických preventivních programů.

Regionální onkologická skupina Olomouckého kraje při Komplexním onkologickém centru Fakultní nemocnice Olomouc zahrnuje tyto poskytovatele onkologické péče (diagnostické, léčebné, dispenzární i paliativní) v regionu: