Za profesorem Jindřichem Macháčkem

3. 11. 2020

V pondělí 2. listopadu 2020 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 85 let prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc. Byl zakladatelem samostatné Onkologické kliniky a jejím dlouholetým přednostou. I po svém odchodu z funkce přednosty pracoviště zůstal po celých patnáct let platným členem týmu naší kliniky.

V profesoru Macháčkovi ztrácí Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc předního učitele i lékaře. Prakticky až do léta tohoto roku, kdy se objevila zákeřná choroba, se pravidelně podílel na výuce studentů magisterského a doktorského studia i na klinické práci, kde zejména dosud vedl regionální pracoviště Národního onkologického registru v Olomouckém kraji. Prof. Macháček patřil ke generaci lékařů, kteří dokázali navzdory nepříznivým podmínkám, jež trvaly po většinu druhé poloviny minulého století, udržet kvalitu péče o nemocné, lékařské vědy i vzdělávání a položili tak základy, na kterých my nyní stavíme. Nikdy se nezpronevěřil svým zásadám a jeho vlídné jednání i obětavost zůstanou v paměti nás, kteří jsme měli štěstí s ním pracovat. Během své šedesátileté profesní dráhy vychoval prof. Macháček desítky radiačních i klinických onkologů ve smyslu dosažení specializační způsobilosti i postgraduální vědecké výchovy.

Prof. Macháček byl členem nebo předsedou habilitačních a jmenovacích komisí významné části odborníků, kteří v současné době vedou českou onkologii. Během své dlouhé životní dráhy se stal svou morální integritou, nekonfliktním jednáním i hlubokými znalostmi uznávanou autoritou. Prof. Macháčka jsem si velmi vážil pro jeho rozhled, smysl pro spravedlnost i nesmírnou houževnatost a píli. Jsem mu velmi zavázán, že i v důchodovém věku se rozhodl pokračovat v práci na našem pracovišti. I přes svůj pokročilý věk byl pro naše pracoviště svými zkušenostmi i životní moudrostí velkým přínosem a podporou. Byl kdykoliv připraven pomoci radou a bude mi osobně velmi chybět.

Čest jeho památce!

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc