Třetí paliativní konference nastínila současnost a budoucnost paliativy v chirurgii

7. 12. 2023

Nabitý program osmnácti přednášek nabídla více než stovce posluchačů v pořadí již Třetí paliativní konference pořádána ve spolupráci Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologické kliniky FN Olomouc, Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem letošního ročníku, který se uskutečnil 7. prosince 2023, byla paliativní péče v chirurgických oborech.

Zaplněná posluchárna v budově II. Interní kliniky naslouchala nejen příspěvkům odborníků z FN Olomouc, ale také jejich kolegům z Chirurgického oddělení Nemocnice Šumperk, Katedry psychologie FF UP Olomouc či Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci. „Jsme rádi, že se toto setkání koná pravidelně. Neměli bychom totiž vnímat paliativní péči jen jako něco, co má místo jen v terminální fázi života našich pacientů,“ podotknul v úvodu přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.