Fakultní nemocnice Olomouc vybuduje nový onkologický pavilon, pomohou peníze z Evropské unie

24. 6. 2024

Lepší dostupnost moderní léčby pro onkologické pacienty, vyšší kapacita ambulantní péče v odpovídajících prostorách a zbrusu nový potřebný chemostacionář. To jsou hlavní přínosy nového pavilonu Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, který největší zdravotnické zařízení na střední Moravě postaví jako objekt navazující na stávající ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky (budova P3) v jižní části svého areálu. Na stavbu s předpokládanou cenou 325 milionů korun bez DPH přispěje Evropská unie prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR částkou v celkové výši 217,9 milionu korun. Hotovo by mělo být na přelomu let 2025 a 2026.

  • Obrázek 1: Nový pavilon Onkologické kliniky vyroste v sousedství stávajícího ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky,

 

Nový onkologický pavilon, jenž ponese označení P4, bude se sousedním ambulantním pavilonem Hemato-onkologické kliniky (P3) propojen spojovacími mosty. „Půjde o šestipodlažní budovu, přičemž nejvyšší ustupující podlaží bude sloužit zejména jako strojovna vzduchotechniky a chlazení. Počítá se samozřejmě i s moderními ‚zelenými‘ prvky, střecha objektu bude plochá, vegetační, s rozchodníkovými koberci. Fotovoltaika s výkonem 85,1 kilowatt-peaku (kWp) bude mít panely zavěšené na jižní fasádě, což je vůbec první taková konstrukce v naší nemocnici, dále na střeše a také na přístřešcích nad parkovacími místy. Součástí stavby je rovněž nové parkoviště s kapacitou 134 míst, z toho 8 pro elektroauta, dále rekonstrukce a prodloužení přístupové komunikace ve směru od parkoviště u Neurologické kliniky a současně dojde k propojení se stávající komunikací před Dětskou klinikou,“ popisuje chystané stavební proměny jižní části nemocničního areálu nad Brněnskou ulicí vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

Modernizace a zkapacitnění zázemí pro onkologickou péči je jednou z priorit vedení Fakultní nemocnice Olomouc. „Všichni bohužel víme, že nádorových onemocnění v naší společnosti stále přibývá a jejich léčba je velmi závislá na odpovídajících podmínkách, včetně komfortního a moderního prostředí. K tomu by měl významně přispět právě nový pavilon a já věřím, že v kombinaci s vysokou odborností a humanitou našeho personálu a za pomoci nejnovějších poznatků lékařské vědy zde napíšeme co nejvíce lidských příběhů se šťastným koncem,“ vítá novou investici s evropskou podporou ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

V nové budově bude po jejím dokončení umístěna ambulantní část Onkologické kliniky. „Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity chemostacionáře a zvýšení kapacity našich ambulancí. Nadále chceme udržet také oddělení preventivní onkologie od akutních provozů; její ambulance se bude nacházet v přízemí a docházet sem budou pacienti po úspěšné onkologické terapii a také zájemci o preventivní programy časného záchytu nádorového onemocnění. Součástí preventivní onkologie je i poradna pro hereditární nádorové syndromy, tedy pro lidi, kteří mají zvýšené genetické riziko nádorového onemocnění,“ zmiňuje primářka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

V dalších nadzemních patrech pak bude umístěn samotný ambulantní trakt onkologie, chemostacionář s rozšířenou lůžkovou kapacitou, paliativní ambulance s aplikační místností, sálek pro zavádění cévních vstupů a péče o ně. V nejvyšším patře se bude nacházet oddělení klinických studií, které bude zajišťovat kompletní péči o nemocné léčené částkouv rámci těchto studií, dále velká seminární místnost pro výuku a konání odborných seminářů. Součástí objektu budou rovněž pracovny dvou psychologů, fyzioterapeuta a ambasadorky onkologických pacientů. „Nové prostory umožní rozšíření indikací v rámci celého spektra onkologických diagnóz, navíc jednotlivé části léčebného procesu budou individuálně zacíleny, pro konkrétního pacienta bude zvolena ‚léčba šitá na míru‘ s cílem optimálního výsledku a za udržení co nejvyšší kvality jeho života,“ zdůrazňuje přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Projekt „Novostavba onkologického stacionáře - budova P4“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.