Aktuální informace o postupném obnovování provozu na Onkologické klinice FN Olomouc

15. 6. 2020

Od 1. června 2020 byl plně obnoven standardní provoz kliniky.