Kontakty

Ambulance, příjem:

588 444 292

Radioterapie, objednávání pacientů:

588 444 754

Oddělení 42A, pracovna sester:

588 444 291

Oddělení 42B, pracovna sester:

588 444 290

Ozařovny příjem pacientů:

588 444 754, 588 444 686

Brachyterapie:

588 444 586

Přednosta
kliniky:

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
588 444 295
bohuslav.melichar@fnol.cz

Zástupce přednosty
pro léčebnou péči:

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

588 444 295
hana.studentova@fnol.cz

Vrchní
sestra:

Mgr. Šárka Ročková

588 444 295
sarka.rockova@fnol.cz

Zástupce přednosty pro rozvoj radioterapie:

MUDr. Karel Ćwiertka,Ph.D.
588 445 104
karel.cwiertka@fnol.cz

Zástupce pro výuku, vědu a výzkum:

doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
588 444 713
BeatriceMohelnikova.Duchonova@fnol.cz

Sekretariát kliniky:

Jana Novotná, jana.novotna@fnol.cz,
Ing. Lucie Stejskalová, lucie.stejskalova@fnol.cz
588 444 295

Vedoucí lékař ambulance:

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
588 445 104
karel.cwiertka@fnol.cz

Vedoucí lékař oddělení klinického hodnocení:

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
588 444 717
hana.studentova@fnol.cz

Vedoucí lékař oddělení radioterapie:

MUDr. Jan Cincibuch, Ph.D.
588 444 754
jan.cincibuch@fnol.cz

Vedoucí radiologický asistent:

Bc. Iveta Šinclová
588 444 686
iveta.sinclova@fnol.cz

Vedoucí lékař lůžkové části:

Prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
588 445 116
martin.klabusay@fnol.cz

Klinický psycholog:

Mgr. Denisa Otipková,Ph.D.
588 443 662
denisa.otipkova@fnol.cz

Bioanalytik:

Mgr. Ondřej Strouhal
585 632 198
ondrej.strouhal@fnol.cz

LÉKAŘI KLINIKY

MUDr. Marie Bartoušková marie.bartouskova@fnol.cz
MUDr. Jan Cincibuch, Ph.D. jan.cincibuch@fnol.cz
MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. karel.cwiertka@fnol.cz
MUDr. Miroslav Čecháček miroslav.cechacek@fnol.cz
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. dolezelm@email.cz
MUDr. Barbara Donociková barbara.donocikova@fnol.cz
MUDr. Iveta Hábová iveta.habova@fnol.cz
MUDr. Petra Holubová petra.holubova@fnol.cz
MUDr. Magdalena Hudcová, Ph.D. magdalena.hudcova@fnol.cz
MUDr. Lucie Hudínková lucie.hudikova@fnol.cz
MUDr. Hana Kalábová, Ph.D. hana.kalabova@fnol.cz
Prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. martin.klabusay@fnol.cz
Prof.MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS jiri.klein@fnol.cz
MUDr. Yvona Klementová yvona.klementova@fnolc.cz
MUDr. Eva Krejčí eva.krejci@fnol.cz
MUDr. Radmila Lemstrová, Ph.D. radmila.lemstrova@fnol.cz
Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc. jindrich.machacek@fnol.cz
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. bohuslav.melichar@fnol.cz
MUDr. Jiří Minařík jiri.minarik@fnol.cz
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. beatrice.duchonovamohelnikova@fnol.cz
MUDr. Hana Perková hana.perkova@fnol.cz
MUDr. Nikol Rušarová nikol.rusarova@fnol.cz
MUDr. Martina Spisarová martina.spisarova@fnol.cz
MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA vlastislav.sramek@fnol.cz
MUDr. Hana Študentová, Ph.D. hana.studentova@fnol.cz
MUDr. Hana Švébišová, Ph.D. hana.svebisova@fnol.cz
MUDr. Zuzana Vlachová zuzana.vlachova@fnol.cz
MUDr. Anežka Zemánková anezka.zemankova@fnol.cz
MUDr. Kamila Žváčková kamila.zvackova@fnol.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Jméno *

E-mail *

Telefon *

Zpráva *

Jsem si vědom, že vyplněním kontaktního formuláře poskytuji správci údajů své osobní údaje, které bude správce zpracovávat na základě oprávněného zájmu tj. zajištění služby.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2019. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.