Onkologická prohlídka

Až 2 500 Kč mohou získat pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny na preventivní onkologické vyšetření díky programu „Onkologická prohlídka pro každého“. Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z devíti pracovišť v České republice, která se do spolupráce s VZP zapojila.

Podrobné informace získáte níže formou rozbalovacího menu. Stačí kliknout na jednotlivé otázky.

  • Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP nad 35 let, kteří podstoupí preventivní onkologické vyšetření ve spolupracujícím pracovišti. Kompletní seznam pracovišť zapojených do programu je najdete ZDE.
  • Příspěvek bude poskytnut pojištěncům VZP, kteří nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění, nemají u VZP evidován dluh na pojistném a penále.
  • Projekt není určen pro osoby pojištěné v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, pro které je VZP ČR výpomocnou zdravotní pojišťovnou.
  • Příspěvek není určen pro pojištěnce, u kterých aktuálně probíhá léčba onkologického onemocnění nebo byl již stanoven onkologický nález.

  • Maximální výše příspěvku je 2 500 Kč. Příspěvek je poskytnutý jednorázově na bankovní účet.
  • Vyšetření si hradí pojištěnec v hotovosti, přímo na spolupracujícím pracovišti, tj. přímo ve Fakultní nemocnici Olomouc. Od lékaře obdrží doklad o úhradě za provedená vyšetření a lékařem vyplněný a potvrzený voucher.
  • Celková částka pro muže představuje až 5200,- Kč, pro ženy 5000,- Kč. Výše částky za preventivní prohlídku se odvíjí od provedených vyšetření, která s vámi bude konzultovat vyšetřující lékař.

Program je platný do 30. 11. 2018. Ve Fakultní nemocnici Olomouc se lze přihlásit do programu nejpozději do 30. 9. 2018 nebo do vyčerpání počtu voucherů, určených pro FN Olomouc. O příspěvek lze žádat nejpozději do 30. listopadu 2018 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Vyšetření je prováděno jen ve středu na ambulanci preventivní onkologie v budově O – Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace ve 2. poschodí. (Mapa areálu)

Možnost objednání:
Bc. Denisa Hanelová
STŘEDA: 10.00-13.00 hod.
tel.: 588 443 590
email: denisa.hanelova@fnol.cz

Zjištění anamnestických údajů týkajících se klienta i rodiny, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření (odběr krve na biochemický screening), vybrané nádorové markery, vyšetření vzorku moče (přinese klient s sebou), vyšetření stolice na okultní krvácení (FOB testem), EKG. A dále ultrazvukové vyšetření celého břicha, RTG plic. U žen je doporučeno UZ vyšetření prsů. Cílem preventivní prohlídky je také zaměření na samovyšetřování a seznámení klientů se screeningovými programy v onkologii.

  • K vyšetření se dostavte na lačno a minimálně 6 hodin před vyšetřovacím časem.
  • Pokud u vás bylo v posledním období provedeno některé z doporučených vyšetření a předložíte výsledek tohoto vyšetření, nebude vám toto vyšetření indikováno a ani účtováno.
  • K prohlídce není třeba doporučení praktického lékaře, lékařskou zprávu o výsledku vyšetření by však od vás praktický lékař měl obdržet.

Po provedení všech vyšetření a zaplacení celkové částky lze požádat na příslušné pobočce VZP o příspěvek na preventivní prohlídku ve výši 2 500,- Kč s vyplněnou žádostí o proplacení příspěvku a potvrzením o úhradě za provedená vyšetření.

Bližší informace lze získat na webových stránkách VZP.

VZP si vyhrazuje právo ukončit projekt v jeho průběhu v případě vyčerpání přidělených finančních prostředků.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2019. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.