Věda a výzkum

Klinika se řadu let zapojuje do výzkumu nových protinádorových léků a nových kombinovaných postupů. Jako jedno z prvních pracovišť v České republice jsme začali provádět konkomitantní radiochemoterapii (souběžná aplikace chemoterapie a ionizujícího záření).

V současné době je výzkum zaměřen zejména na cílenou léčbu nádorových onemocnění. Na pracovišti probíhá řada studií cílené léčby u karcinomu prsu, karcinomu ledviny a kolorektálního karcinomu, melanomu. Výzkumná aktivita se rovněž zaměřuje na studium parametrů systémové zánětlivé odpovědi u oxidačního stresu. Významná je i publikační aktivita pracoviště, v současné době pracovníci onkologické kliniky publikují kolem 25 sdělení v časopisech s impact faktorem ročně.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2018 . All Rights Reserved